ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਾਈ ਖ਼ੁਸੀ !

Uncategorized

ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਾਈ ਖ਼ੁਸੀ !

ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਨਰਲ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਨਰਲ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕ

ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦਿਸ਼ ਘੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲਵੇ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੱਸ ਦੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦਿਸ਼ ਘੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਲਵੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੈਸ ਐਂਡ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌੰ ਸੌ ਪੰਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌੰ ਸੌ ਤਿੱਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੌੰ ਸੌ ਤੇਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੈਸ ਐਂਡ ਹੈ

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌੰ ਸੌ ਪੰਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਨੌੰ ਸੌ ਤਿੱਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੌੰ ਸੌ ਤੇਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਸਤੱਨਵੇ ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੌ ਸਤੱਨਵੇ ਰੁਪਏ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ

ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੁਣੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.